Hệ Thống SMS Marketing

Khóa học giúp học viên thành thạo sử dụng hệ thống sms giúp nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và chốt đơn hàng

Khóa học này hướng dẫn học viên làm chủ Hệ thống SMS marketing, hiệu thị yếu khách hàng, đưa thông tin đến đúng nơi đúng chỗ, thúc đầy khách hàng mua hàng và chăm sóc khách hàng về sau. Tăng tỷ lệ chuyển đổi

Chưa đăng ký
Khóa học hiện chưa được mở bán800.000 đ

Khóa học Bao gồm

  • 2 Bài học