Sử dụng Elementor để thiết kế LandingPage, làm Website giới thiệu đơn giản

Sử dụng thành thạo Elementor bằng cấu trúc Flexbox để thiết kế, hiểu rõ về cấu trúc giao diện để tự xây dựng Theme bằng Elementor Pro
Current Status
Chưa tham gia
Price
399.000 ₫
Get Started
This khoá học is currently closed
Chưa tham gia
Khoá học sắp ra mắt 399.000 ₫