Thiết Kế Website Cơ Bản

Xây dựng trên nền tảng Wordpress, không sử dụng Code. Xây dựng hoàn thiện một website bán hàng có tích hợp tự động hóa.

Khóa học thiết kế website cơ bản giúp học viên hiểu được cấu trúc một website và xây dựng một website trên nền tảng WordPress.

Khoá học Thiết kế website cơ bản dành cho ai?

Khóa học dành cho người muốn học làm website cơ bản, giúp học viên hiểu được cấu trúc website và hiểu các chức năng trong bảng điều khiển, khóa học cơ bản nên bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành cơ bản.

Thiết kế website cơ bản

Kết quả sau khoá học

Sau khi học có thể tự xây dựng cho cá nhân website riêng hoặc website giới thiệu công ty cơ bản.

Giảng Viên: Phạm Huy Hoàng

Tham khảo thêm những khoá học khác:

Chưa đăng ký

Khóa học Bao gồm

  • 15 Bài học
  • 3 Nội dung
  • 4 Bài kiểm tra