Xây dựng website bán hàng từ A-Z bằng Theme Woodmart – Builder Elementor

Khoá học giúp bạn làm chủ Theme Woodmart để có thể làm Website bán hàng từ Wordpress một cách nhanh nhất. Tự xây dựng lên từ Header, Footer và nội dung cho các trang như Cửa hàng, Blog, ... . Tích hợp báo đơn qua Telegram, Xây dựng Email SMTP.

Bạn được tặng Theme Woodmart bản mới được tải trực tiếp từ ThemeForest, sau khi thanh toán thành công bạn sẽ được nhận Theme qua Email.

Chưa tham gia

Tổng quan khoá học

  • 2 Bài học